Developerská činnosť

Rýchly rast objemu aktivít viedol k vytvoreniu biznis modelu postaveného na realizácii projektov prostredníctvom špecializovaných dcérskych spoločností, čím došlo k transformácii na skupinu holdingového charakteru. Na základe tohto sme sa rozhodli svoje skúsenosti z realitného a finančného trhu aplikovať aj do vlastnej výstavby rezidenčných projektov. V rámci výstavby rezidenčných objektov zastrešujeme celý proces počnúc projektovou prípravou, cez inžiniersku činnosť, stavebný manažment až po marketing a predaj.