O nás

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľte, aby som Vám predstavil NITRIANSKU REALITNÚ KANCELÁRIU, so sídlom v Nitre, ktorá poskytuje ako svoju hlavnú činnosť sprostredkovanie predaja, prenájmu, kúpy nehnuteľnosti v rámci Nitrianskeho regiónu.
 

Členstvo v NARKS

RK bola založená v roku 2007. Pri jej vzniku stáli ľudia s mnohoročnými skúsenosťami. NITRIANSKA REALITNÁ KANCELÁRIA je členom NARKS, ktorá je v súčasnosti jedinou profesnou organizáciou na Slovensku, ktorá združuje subjekty-realitné kancelárie, poskytujúce služby v oblasti obchodovania s nehnuteľnosťami, ktoré sa zároveň dobrovoľne prihlásili k profesionalite a istým etickým hodnotám.

Ciele NARKS

Základným cieľom NARKS je integrácia realitných kancelárií na Slovensku v rámci trhu s nehnuteľnosťami, ich prosperita, presadzovanie spoločných záujmov voči štátnym a iným orgánom Slovenskej republiky, vzájomná spolupráca, využívanie nových poznatkov v súvisiacich odboroch a zvyšovanie kvality služieb nimi poskytovaných.

NARKS

NARKS je členom stredoeurópskej siete realitných maklérov CEREAN, členom európskej konfederácie obchodníkov s nehnuteľnosťami C.E.I. so sídlom v Brusseli, boli podpísané protokoly o spolupráci s americkou Národnou asociáciou obchodníkov s nehnuteľnosťami (NAR) ďalej s americkou Nadáciou pre rozvoj trhu s nehnuteľnosťami (IRPF) a s Asociáciou realitných kancelárií Českej Republiky (ARKČR).

Náš cieľ

Našim cieľom je poskytnúť klientovi kompletné služby v oblasti sprostredkovania predaj, prenájmu, kúpy a po úspešnom vyhľadaní nehnuteľnosti preveriť majetkovo-právne vzťahy ako aj prípadné ťarchy, či vecné bremená, ďalej vyhotovenie kúpnych, zákonných, darovacích zmlúv, znaleckých posudkov, geometrických plánov a tak vlastne previesť klienta zložitým procesom prevodu vlastníctva bez ujmy a rizika.

Filozofiou našej kancelárie je profesionalita, serióznosť, vysoká spoľahlivosť, kvalita poskytovaných služieb, flexibilita, zodpovednosť a nie v poslednom rade úcta k svojmu klientovi.

Záruky

Ak sa rozhodnete pre spoluprácu s našou RK, radi Vás o kvalite našich viacročných skúseností presvedčíme a garantujeme Vám, že nám zverenú nehnuteľnosť zobchodujete za výhodných cenových podmienok ako aj vo vhodnom časovom období.

Prajeme Vám príjemný deň a tešíme sa na úspešnú spoluprácu s Vami.